Vi erbjuder institutionella förvaltare bl.a. följande tjänster: 

  • Risk & Performancemätning

Vi utvärderar din totalportfölj, dina förvaltare, dina fonder och andra valfria portföljer. Det vi bl.a. undersöker är allokering, avkastning, risk, riskjusterad avkastning och attributionsanalys. Vi kan även komplettera rapporten med en skriftlig analys över portföljens och marknadens utveckling, allt utifrån era önskemål och behov.

  • Value at Risk
  • Policykontroll
  • Fondanalyser
  • Genomlysning av fonder
  • Portföljoptimering/Effektiva fronten
  • Jämförelseanalys