Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad fond på den svenska penningmarknaden. Fonden erbjuder ett enkelt och bekymmersfritt alternativ för företag och institutioner att förvalta sin kassa genom insättningar och uttag i fonden vilket kan ske dagligen. Fondens tillgångar skyddas mot kursförluster när marknadsräntorna stiger tack vare de derivatinstrument som fonden kan utnyttja. Målet är att skapa positiv avkastning oavsett om marknadsräntorna stiger eller faller. 

Fondens namn
Wahlstedt SEK Overnight Hedge
Fondtyp
Penningmarknadsfond (specialfond)
ISIN
SE0008129951
Ansvarig förvaltare
Bengt Wahlstedt
Riktar sig till
Institutioner och kvalificerade privatinvesterare
Minsta insättningsbelopp
1 000 000 SEK
Kurssättning
Dagligen
Avgiftsmodell
Fast förvaltningsavgift 0,08%
Förvaringsinstitut
SEB
Regelefterlevnad
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå
Klagomålsansvarig
Malin Houlès, malin.houles@ws.se
 Fondandelsvärde
 2019-04-01                     97,90094601

Dokument:
Faktablad Wahlstedt SEK Overnight Hedge
Informationsbroschyr Wahlstedt SEK Overnight Hedge

För mer information om fonden, maila till info@ws.se

© 2019. Alla rättighter tillhör Wahlstedt Sageryd.
Telefon: 08-56 260 200 | E-post: info@ws.se | Holländargatan 17, Box 7029 103 86 Stockholm
Hemsida producerad av Sphinxly med Easyweb publiceringsverktyg